June 06, 2008

Мејд ин мајн мајнд

До кога?
До вкусот на шекспировата драматика.
А отровот нека остане само привид на чувствата.
Зошто?
Поради привидот на мислата и целата нејзина бесмисленост.
Поради желбата на постоењето.
До кога?
До иднината...ваква или таква.
До умирањето на твоите желби.
А моите ќе ги оставам да избледеат без да ти тежат.
Знам, знам...чувствата никогаш не умираат...чувај ги и ти.
До каде?

До крајот на она што очите можат да го видат.
А по крајот ќе те бакнувам до крајот.
Technorati Tags: , .

No comments:

Post a Comment