September 26, 2010

Исповед во две очи

Да ја зборуваш вистината, во две очи

Да одиш со ништавен чекор, во две очи

Да копаш ливада со дрвен кол, во две очи

Да измислиш момент и пространство, во две очи

Ветрот те праќа во мојот пекол, во две очи

Сон отпеан, во две очи

Спомен убав, во две очи?

Твојата последна вистина, во две очи

No comments:

Post a Comment