October 29, 2010

Жолто Лице

Чекаш цела река

Одиш со гром

Пиеш на слепо

Спиеш немо


Жолто лице

навидум розово

одново е под дрвото

No comments:

Post a Comment