July 20, 2011

Откорнување

Ја гребам кожата
И барам бели трошки!
И гребам трошки искорнати!   
Спијам под кожата
Извајана, испиена, искорната  
Ја барам зелена и позеленета 
А кожата искорната
Како еден ден да спие
Како ден да не поминал
Усилувам сон
Пренесувам човек зол
Гребам мов од мојот зелен сон
Имам и трошки омразени
И хаштаг за имендените нивни 

No comments:

Post a Comment