March 09, 2012

Моите големи очи!

Кога ќе пораснам и ќе бидам големо пиле, ќе те ебам!!!

mybigeyes 
Ти си куче! Ти си куче! Ти си куче! Ти си куче! Ти си куче! Ти си куче… 

Аj сега гитла.

1 comment: