March 25, 2012

Ме боли прстот.

Ме боли прстот.

Еве го Прстот.

Најверојатно болката е сместена во Middle Phalanx.

Болната коска.

Погледнав кон небото, мислев така ќе ми мине болката.

Небото ми покажа среден прст.

Во бес од виденото, несакајќи си го расеков прстот.

Немав каде да бегам, морав да ги измешам тие неколку капи со некоја боја.

Прстиња.

No comments:

Post a Comment